Zajęcia Pozalekcyjne

Koło taneczne działa w naszej szkole od wielu lat. Opiekunem jest pani Aneta Dziubarczyk. Podczas zajęć uczniowie poznają elementy tańców narodowych, a także opracowane przez p. Anetę i uczniów- nowoczesne układy taneczne.  Zajęcia pozwalają uczniom rozwijać zainteresowania, pożytecznie spędzać wolny czas i jednocześnie dbać o zdrowie i rozwój fizyczny. Uczestnicy koła tanecznego swoimi występami uświetniają uroczystości szkolne i środowiskowe. Praca w zespole tanecznym uczy dyscypliny, odpowiedzialności i współdziałania. Pomaga kształtować pozytywne cechy charakteru i pożądane społeczne postawy. Sprzyja nawiązywaniu i zacieśnianiu więzi koleżeńskich.

Zajęcia koła tanecznego odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. W tym roku szkolnym spotykamy się w środę na 7 godzinie lekcyjnej (13.30-14.15).

 

Opiekun koła tanecznego

mgr Aneta Dziubarczyk

 

Do najważniejszych sukcesów koła tanecznego należą:

 

I miejsce w kategorii soliści na Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Jesienna zaduma” 2005r.

I miejsce w kategorii zespoły na Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Jesienna zaduma” 2005r.

Wyróżnienie w kategorii soliści na Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” 2005r.

Wyróżnienie w kategorii zespoły na Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” 2005r.

I miejsce w kategorii taniec disco w II Przeglądzie Zespołów Tanecznych „Terpsychora” 2006r.

I miejsce w kategorii zespoły w III Przeglądzie Zespołów Wokalnych i Wokalno- Instrumentalnych „ Mikrofon 2006”.

III miejsce w kategorii soliści w III Przeglądzie Zespołów Wokalnych i Wokalno- Instrumentalnych „ Mikrofon 2006”.

I miejsce w kategorii soliści na Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Jesienna zaduma” 2006r.

Wyróżnienie w kategorii zespoły na Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” 2006r.

I miejsce w kategorii zespoły na Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” 2007r.

Wyróżnienie w Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych w 2005r.

Zakwalifikowanie się duetu wokalnego do etapu wojewódzkiego na I Dolnośląskim Przeglądzie Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Jeleniej Górze 2007r.

Wyróżnienie na Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Jesienny Liść”2008r.

Udział w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Jesienny Liść” 2012r.

I miejsce w kategorii zespoły –Mini Playback Show 2010r.

II miejsce w kategorii soliści–Mini Playback Show 2011r.

II miejsce w kategorii soliści– Mini Playback Show 2012r.

II miejsce w kategorii zespoły– Mini Playback Show 2012r.

III miejsce w kategorii zespoły– Mini Playback Show 2013r.

Udział w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Jesienny Liść” 2013r.

I miejsce w kategorii kl. IV-VI  na  I i II Miejsko- Gminnym Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w ZSPiG w Działoszynie 2012 i 2013r.

Zakwalifikowanie się duetu wokalnego do etapu wojewódzkiego na VI Dolnośląskim Przeglądzie Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Jeleniej Górze 2012r.

Wyróżnienie odWojewody Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Coroczny udział członków koła tanecznego w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych „Fermata 2009, 2010, 2011,2013, 2014”.

I miejsce w kategorii kl. I-III na III Miejsko- Gminnym Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w ZSPiG w Działoszynie 2014r.

III miejsce w kategorii kl. IV-VI na III Miejsko- Gminnym Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w ZSPiG w Działoszynie 2014r.

Udział członków koła tanecznego w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Jesienny Liść” 2014r.

Udział członków koła tanecznego w V Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” 2014r.

 

 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSześciolatku Witaj w SzkoleSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->