Zajęcia Pozalekcyjne

Pierwszym obrazem była sylwetka cienia ludzkiego

                                  rzucona przez słońce na ścianę… Nie zawadzi zatrzymać się czasem,

                                aby obserwować p lamy na murach, albo popiół z ogniska, albo błoto,

albo inne podobne rzeczy. Jeśli będziesz w nie patrzył,

znajdziesz tam czarujące pomysły pobudzające umysł do nowych inwencji.

Leonardo da Vinci

 

Plastyka w wychowaniu dzieci odgrywa ogromną rolę. Umożliwia im ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Jest dla nich twórczą, dynamiczną aktywnością. Kontakt ze sztuką - zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy - rozwija u dzieci ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu; wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, pomaga również dzieciom w odkrywaniu swojego „ja”. Wszystko, co jest dla dzieci nowe i ciekawe, oddziałuje na ich zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, wywołuje także przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia, które mają wpływ na cały organizm dziecka, również na sferę fizjologiczną (np. system nerwowy).

Dzieciom podoba się to, co przynosi im radość, wywołuje miłe wrażenia lub doznania zmysłowe, które pobudzają je emocjonalnie i wiążą uczuciowo z otoczeniem. To z kolei skłania je do podejmowania własnych prób i działań w otaczającej rzeczywistości, do wyrażania siebie - do ekspresji artystycznej. Dlatego tak ważną sprawą jest zapewnienie dzieciom stałego dostępu do sztuki oraz możliwości jak najczęstszego wypowiadania się poprzez twórczość.

 Chętni uczniowie z naszej szkoły mogą brać udział w zajęciach koła plastyczno-technicznego prowadzonych przez p. Małgorzatę Kostuch- Urbańską. Głównym celem tych zajęć będzie  rozwijanie u dzieci zainteresowań i uzdolnień plastycznych a ponadto:

- zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,

- rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia,

- nabywanie umiejętności pracy zespołowej,

- podnoszenie własnej wartości oraz dostrzegania jej w innych,

- rozwijanie sprawności manualnych uczniów,

- kształcenie wrażliwości estetycznej,

- udział w konkursach plastycznych.

         Na zajęciach będą wykorzystywane  różnorodne techniki plastyczne:

- rysowanie (ołówkiem miękkim, węglem, kredą, jednobarwną kredką, patykiem i czarnym

tuszem),

- grafika (monotypia, kolografia, frotaż collage),

- malowanie (farby plakatowe i akwarelowe, pastele olejne,malowanie tuszem),

- modelowanie (plastelina, masa solna, glina plastyczna),

- konstruowanie (papier, tektura, pudełka, klej, materiały przyrodnicze, druciki, folia

aluminiowa, gąbka,),

- komponowanie płaskich i przestrzennych form technikami mieszanymi (kolorowy papier, gazety, ścinki tekstylne - wycinanie, wydzieranie, decoupaqe).

W roku szkolnym 2016/2017  zajęcia odbywają się

 w poniedziałki na 6 godzinie lekcyjnej tj. 12.40-13.25 

 

 

 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSześciolatku Witaj w SzkoleSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->