Zajęcia Pozalekcyjne

Terapia pedagogiczna- jest to oddziaływanie za pomocą środków psycho- pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia kontaktów interpersonalnych) eliminowanie przyczyn, wyrównywanie wiadomości szkolnych.

 Celem terapii pedagogicznej jest:

·        stymulowanie rozwoju dziecka

·        stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho- motorycznych

-        wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach

·        eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez różne techniki

·        eliminowanie niepowodzeń emocjonalno- społecznych i ich konsekwencji.

 

 Bardzo ważnym i istotnym efektem zajęć terapii pedagogicznej jest to, że są one efektywne i powodują zmiany (np. zmiana nastawienia do nauki, zwiększenie koncentracji uwagi, opanowanie niechęci do nauki).

 

 

 

Zajęcia terapii pedagogicznej odbywają się wymiarze jednej godziny tygodniowo.

 

W tym roku szkolnym spotykamy się w każdą: 

środę od 8.00-8.45 klasa V

czwartek od 8.00-8.45 klasa IV

 

 

 

 

Zajęcia prowadzi

 

mgr Aneta Dziubarczyk

 

 

 

ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

Bezpieczna Szkoła


 POLSKI INTERNETSzkoła Bez Przemocy


 

 

 

-->